Ảnh Đông Á


Lượt Truy Cập
Số Người Online:   4
Tổng Số Truy Cập:  2499316

Thông Tin Bổ Trợ
Tỷ Giá
     USD
     EUR
     GBP
     HKD
     JPY
     AUD
     CAD
     SGD
Gía vàng
   Loại Mua Bán
   Sản Phẩm
Chọn trang:    [1] [2] [3]
 • Cá Tra Fillet Đông Lạnh - IQF
 • - Thịt trắng, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ

  - Mạ băng: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%

  - Kích cỡ: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng)

                   2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ and 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng)

  - Đóng gói: IQF 1kg, 2kgs, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg / túi PE,

                     10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20'FCL khoảng 1.100 thùng; 40'FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • Cá Tra Fillet Đông Lạnh - IQF
 • - Thịt hồng nhạt, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ

  - Mạ băng: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%

  - Kích cỡ: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng)

                   2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ and 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng)

  - Đóng gói: IQF 1kg, 2kgs, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg / túi PE,

                     10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20'FCL khoảng 1.100 thùng; 40'FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • Cá Tra Fillet Đông Lạnh - IQF
 • - Thịt vàng nhạt, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ

  - Mạ băng: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%

  - Kích cỡ: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng)

                   2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ and 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng)

  - Đóng gói: IQF 1kg, 2kgs, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg / túi PE,

                     10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20'FCL khoảng 1.100 thùng; 40'FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • Cá Tra Fillet Đông Lạnh - Đông Block
 • - Thịt trắng, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ

  - Mạ băng: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%

  - Kích cỡ: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng)

                  2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ and 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng)

  - Kích thước Block : (L) 545mm x (W )250mm x (H) 40mm

  - Đóng gói: Interleaved, 5 kgs/thùng chính, 5kg x2/ thùng chính,  túi PE xanh

  - Số lượng:  20'FCL khoảng 1.500 thùng; 40'FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • Cá Tra Fillet Đông Lạnh - Đông Block Liner
 • - Thịt trắng, không da, không xương, không dè, không mỡ, không đỏ

  - Trọng lượng tịnh 100%

  - Kích cỡ: 60/120; 120/170; 170/220; 220+ (gram/miếng)

                  2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 10+ and 3/5; 5/7; 7/9; 9/11, 11+ ( oz/miếng)

  - Đóng gói: Block-Liner, 16.5Lbs (hầu hết 7.5kgs)/ thùng chính có dây đai

  - Kích thước Block-Liner: (L) 482mm x (W) 254mm x (H) 62.7mm  (+/- 2.5mm)

  - Số lượng:  20'FCL khoảng 1.500 thùng; 40'FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%

  Click on ...
 • Cá Tra Fillet Đông Lạnh Portion
 • - Thịt trắng, không da, không xương

  - Trọng lượng tịnh 100%

  - Kích cỡ cá Portion:

    + 65 gr/pc +/- 5g (50mm x 66mm x 15mm)

    + 100 gr/pc +/- 5g (50mm x 106mm x 15mm)

    + 125 gr/pc +/- 5g (50mm x 132mm x 15mm)

  - Đóng gói: Interleaved, 5 kgs/thùng chính, 5kg x2/ thùng chính,  túi PE xanh

  - Số lượng:  20'FCL khoảng 1.500 thùng; 40'FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • Cá Tra Fillet Đông Lạnh Cuộn Tròn
 • - Thịt trắng, không dè, không da, không xương

  - Mạ băng: 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%

  - Kích cỡ: 50 - 90 gr/ Roll

  - Đóng gói: IQF 1kg, 2kgs, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg / túi PE,

                     10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20'FCL khoảng 1.100 thùng; 40'FCL khoảng 2.500 thùng (+/-10%)

  Click on ...
  
      Media
  
  Hổ Trợ Trực Tuyến
        (84) 76 3932 821
  
  Chứng Nhận
  

  Bản quyền thuộc về Công ty TNHH XNK Thủy Sản Đông Á.
  Địa chỉ website: http://www.dongaseafood.com.
  Email: dongaseafood@vnn.vn.
  Thiết kế bởi: dongaseafood.com.